VILADA

Situat a la vall de la riera de Mergançol fins a l'embassament de la Baells. Es troba entre la serra de Picamill i la serra del Montsent a 750m d'altitud. Una bona part del seu territori és coberta de pins i pasturatges.
El municipi comprèn l'antic poble de Gardilans.
L'agricultura és de secà i les activitats industrials són  les derivades de l'explotació del bosc i el tèxtil, però degut a la crisi d'aquest sector, s'ha produït un despoblament de la zona.