avaluaciÓ

 

 


CONFERENCIANT
 
Cal treballar-ho més
1
Vas progressant
2
Ho has aconseguit
3
T'has lluït
4

 

CERCA I PREPARACIÓ DEL MATERIAL

 

No ha recollit informació relacionada amb el treball Ha recollit poca informació relacionada amb el treball Ha recollit força informació relacionada amb el treball Ha recollit molta informació i l'ha portat elaborada
No ha relacionat la informació amb els apartats que havia de cercar Ha fet una cerca molt dispersa. Ha relacionat la informació trobada amb l'objectiu que preteniem Ha enfocat la cerca de la informació amb els fets que li pertocaven i ha compartit la informació amb els altres

 

PRESENTACIÓ DIAPOSITIVES

 

 

Imatges poc atraients Imatges pobres o presentació poc clara o llegible Presentació correcta Presentació visualment molt atractiva
Imatges sense relació amb el text que havíen d'explicar Imatges poc relacionades amb les idees que il·lustraven Els conceptes de la xerrada han quedat complementats correctament Les imatges són de bona qualitat, expliquen molt bé el contingut i ajuden a entendre'l.

 

LLENGUATGE NO VERBAL

 

La postura corporal era massa rígida. Estava nerviós i encarcarat o no parava de moure's. Es movia  amb poca naturalitat. La seva postura corporal ha estat correcta Es notava còmode i relaxat, com si ho hagués fet tota la vida

 

VEU

 

 

No pronunciava bé i costava entendre'l

 

Ha tingut alguns defectes de pronuncia

Ha pronunciat correctament

 

Ha pronunciat clarament

El ritme de la xerrada ha estat pesat i monòton En alguns moments ha estat monòton El ritme i l'entonació han estat correctes El ritme de la xerrada ha estat fluïd i amè

 

LLENGUATGE VERBAL

 

 

Vocabulari poc adequat, amb errors

 


Vocabulari correcte, però pobre i poc precís

 

Vocabulari adequat i precís

 


Vocabulari ric amb mots específics del tema

Frases incompletes i/o inconexes

Frases correctes, però molt simples i/o amb errors

 

Frases correctes, sense errors Frases ben construides i coherents
Discurs desordenat, perdia el fil Seguia el guió, però en alguns moments desordenat Ha seguit el guió al peu de la lletra Ha seguit el guió, però a més ha utilitzat els exemples i anecdotes sense perdre l'ordre de l'exposició
 PARTS DE L'EXPOSICIÓ

No ha introduit el tema

Ha fet una introducció massa llarga o poc correcta

Ha fet una introducció correcta

Amb la introducció el públic s'ha fet la idea de que aniria la xerrada i l'ha engrescat a quedar-se.

No ha donat les idees bàsiques del tema Algunes idees eren equivocades Les idees eren correctes, però poc argumentades Les idees eren correctes i ben argumentades
No ha posat exemples ni ha explicat anècdotes Ha posat pocs exemples i sense massa relació amb el contingut Ha posat exemples correctes Ha explicat anècdotes i exemples que ajudaven a aclarir els continguts
No ha fet cap resum ni conclusió final Ha fet una conclusió poc correcta Ha fet una conclusió corrrecta Amb la conclusió ha sintetitzat les idees més importants de la conferència en poques paraules
TREBALL EN EQUIP
No ha participat en el treball comú i en la seva part ha fet el mínim possible. S'ha dedicat a la seva part, però no ha aportat gaire a la tasca comuna. Fa propostes pel treball en grup, però en la feina individual que cadascu s'espavili Ha aportat idees i ha animat i ajudat als companys i companyes amb menys idees o recursos
No li interessa el treball, ni el seu ni el del grup Fa la teva part individual però no té gaire en compte el conjunt del treball Col·labora amb els companys i facilita el treball conjunt Es preocupa per buscar una bona coordinació global de tot el treball
Sovint no respecta els terminis i fa endarrerir el treball de tot el grup Respecta el calendari però presenta les feines inacabades o incorrectes i els altres membres del grup les han de revisar Respecta el calendari pactat Ha planificat el seu temps i els de tot el grup per tenir les tasques acabades en el temps previst
No s'ha preocupat gaire de la qualitat del seu treball Fa el que suggereix l'activitat al peu de la lletra, però no busca res més Aprofundeix molt en el seu treball i en els recursos emprats, però li costa compartir-ho Comparteix els recursos que va descobrint amb la resta del grup i aprofita els suggeriments dels altres
 OBJECTIU

 No us heu fet entendre ni heu interessat

 Us han entès, però no els ha interessat gaire

 Us heu explicat bé i les vostres explicacions han interessat

 La majoria han sortir contents i amb ganes de saber més de l'escriptora

VALORACIÓ GLOBAL
MALAMENT
MOLT BÉ
EXCEL·LENT

    
                    Portada