avaluaciÓ

 

 


DISSENYADOR
 
Cal treballar-ho més
1
Vas progressant
2
Ho has aconseguit
3
T'has lluït
4
CERCA I PREPARACIÓ DEL MATERIAL
No ha recollit informació relacionada amb el treball Ha recollit poca informació relacionada amb el treball Ha recollit força informació relacionada amb el treball Ha recollit molta informació i l'ha portat elaborada
No ha relacionat la informació amb els apartats que havia de cercar Ha fet una cerca molt dispersa. Ha relacionat la informació trobada amb l'objectiu que preteniem Ha enfocat la cerca de la informació amb els fets que li pertocaven i ha compartit la informació amb els altres
POEMA OBJECTE
No ha entès el concepte de poema objecte i el que ha fet no té relació amb el que es demanava Ha entès el que és un poema objecte, però l'obra té poca relació amb el text al que acompanya El poema objecte està relacionat amb el text però només recull parcialment el sentit del text L' obra expressa el que diu el text i és original i creativa
L'obra no està ben acabada L'obra és correcta, però poc atractiva i visual L'obra està ben acabada i es visualment atractiva Presentació excel·lent

FOTOMUNTATGE

El fotomuntatge no reflexa el sentit del text El fotomuntatge expressa parcialment el sentit del text El fotomuntage explica el text, però és molt senzill i poc elaborat El fotomuntatge explica molt bé el text i està molt treballat
L'obra no està ben acabada L'obra és correcta, però poc atractiva i visual L'obra està ben acabada i es visualment atractiva Presentació excel·lent
TREBALL EN EQUIP
No ha participat en el treball comú i en la seva part ha fet el mínim possible. S'ha dedicat a la seva part, però no ha aportat gaire a la tasca comuna. Fa propostes pel treball en grup, però en la feina individual que cadascu s'espavili Ha aportat idees i ha animat i ajudat als companys i companyes amb menys idees o recursos
No li interessa el treball, ni el seu ni el del grup Fa la teva part individual però no té gaire en compte el conjunt del treball Col·labora amb els companys i facilita el treball conjunt Es preocupa per buscar una bona coordinació global de tot el treball
Sovint no respecta els terminis i fa endarrerir el treball de tot el grup Respecta el calendari però presenta les feines inacabades o incorrectes i els altres membres del grup les han de revisar Respecta el calendari pactat Ha planificat el seu temps i els de tot el grup per tenir les tasques acabades en el temps previst
No s'ha preocupat gaire de la qualitat del seu treball Fa el que suggereix l'activitat al peu de la lletra, però no busca res més Aprofundeix molt en el seu treball i en els recursos emprats, però li costa compartir-ho Comparteix els recursos que va descobrint amb la resta del grup i aprofita els suggeriments dels altres
 OBJECTIU

L'exposició ha quedat pobra, amb poca relació entre les diferents seccions o mal estructurada

 L'exposició ha quedat correcta

 L'exposició ha quedat bé amb una unitat d'estil entre les diferents obres i diferents apartats

L'exposició ha quedat molt bé, demostrant una bona planificació conjunta

VALORACIÓ GLOBAL
MALAMENT
MOLT BÉ
EXCEL·LENT

    
                    Portada