avaluaciÓ

 

 


TERTULIÀ
 
Cal treballar-ho més
1
Vas progressant
2
Ho has aconseguit
3
T'has lluït
4

 

CERCA I PREPARACIÓ DEL MATERIAL

 

No ha recollit informació relacionada amb el treball Ha recollit poca informació relacionada amb el treball Ha recollit força informació relacionada amb el treball Ha recollit molta informació i l'ha portat elaborada
No ha relacionat la informació amb els apartats que havia de cercar Ha fet una cerca molt dispersa. Ha relacionat la informació trobada amb l'objectiu que preteniem Ha enfocat la cerca de la informació amb els fets que li pertocaven i ha compartit la informació amb els altres

 

CARTELL

 

 

El cartell no presenta cap imatge o presenta alguna imatge poc relacionada amb el contingut El cartell presenta una o vàries imatges poc clares i definides Hi ha una imatge que té relació amb l'activitat Hi ha una imatge gran que facilita la comprensió del que anuncia
Li manca alguna de les dades requerides En el cartell hi surten totes les dades, però no es llegeixen amb facilitat Hi apareixen totes les dades i es llegeixen bé Al cartell hi apareixen totes les dades de manera clara, es llegeix fàcil i ràpidament i resulta agradable a la vista

 

DEBAT

 

No ha introduit la pel·lícula

Ha fet una introducció massa llarga o poc correcta

Ha fet una introducció correcta

Amb la introducció el públic s'ha fet la idea de la pel·lícula i l'ha ajudat a entendre-la millor

No ha participat en el debat La seva participació no ha estat del tot encertada Ha participat en el moment i de la manera oportuna Ha encetat un nou tema, o ha ajudat a desbloquejar el debat
No s'ha explicat gaire bé, no se'l sentia o no se l'entenia Ha parlat correctament, però amb poca decisió i claredat Ha parlat correctament i de manera clara El ritme del seu discurs ha estat fluïd i amè
TREBALL EN EQUIP
No ha participat en el treball comú i en la seva part ha fet el mínim possible. S'ha dedicat a la seva part, però no ha aportat gaire a la tasca comuna. Fa propostes pel treball en grup, però en la feina individual que cadascu s'espavili Ha aportat idees i ha animat i ajudat als companys i companyes amb menys idees o recursos
No li interessa el treball, ni el seu ni el del grup Fa la teva part individual però no té gaire en compte el conjunt del treball Col·labora amb els companys i facilita el treball conjunt Es preocupa per buscar una bona coordinació global de tot el treball
Sovint no respecta els terminis i fa endarrerir el treball de tot el grup Respecta el calendari però presenta les feines inacabades o incorrectes i els altres membres del grup les han de revisar Respecta el calendari pactat Ha planificat el seu temps i els de tot el grup per tenir les tasques acabades en el temps previst
No s'ha preocupat gaire de la qualitat del seu treball Fa el que suggereix l'activitat al peu de la lletra, però no busca res més Aprofundeix molt en el seu treball i en els recursos emprats, però li costa compartir-ho Comparteix els recursos que va descobrint amb la resta del grup i aprofita els suggeriments dels altres
 OBJECTIU

No hi ha hagut debat després de la pel·lícula

 El debat ha resultat curt o pobre

Tots els membres del grup hem participat en el debat

El públic ha participat activa i espontàniament en el debat i s'ha parlat de tots els temes previstos

VALORACIÓ GLOBAL
MALAMENT
MOLT BÉ
EXCEL·LENT

    
                    Portada