avaluaciÓ

 

 


RONDALLISTE
 
Cal treballar-ho més
1
Vas progressant
2
Ho has aconseguit
3
T'has lluït
4

 

CERCA I PREPARACIÓ DEL MATERIAL

 

No ha recollit informació relacionada amb el treball Ha recollit poca informació relacionada amb el treball Ha recollit força informació relacionada amb el treball Ha recollit molta informació i l'ha portat elaborada
No ha relacionat la informació amb el que diu l'auca Ha fet una cerca molt dispersa. Ha relacionat la informació trobada amb l'objectiu que preteniem Ha enfocat la cerca de la informació amb els fets que li pertocaven i ha compartit la informació amb els altres

 

PRESENTACIÓ DIAPOSITIVES

 

 

Imatges poc atraients Imatges pobres o presentació poc clara o llegible Presentació correcta Presentació visualment molt atractiva
Imatges sense relació amb el text que havíen d'explicar Imatges poc relacionades amb les idees que il·lustraven Els conceptes de l'auca queden explicades amb els dibuixos Les imatges expliquen molt bé el contingut de l'auca
LECTURA
Lectura poc clara i entenedora S'ha entès però ha mancat ritme i entonació Ha llegit correctament Ha llegit amb molt bon ritme i entonació
EXPLICACIÓ

Ha començat a parlar com si estés sol

Ha implicat als nens en la xerrada, però ho ha fet durar massa

Has fet una introducció correcta

Amb la introducció ha engrescat als nens

No ha sabut contestar les preguntes Ha contestat les preguntes amb poca claredat Ha contestat correctament les preguntes Ha contestat les preguntes molt bé
No ha posat exemples ni ha explicat anècdotes Ha posat pocs exemples i sense massa relació amb el contingut Ha posat exemples correctes Ha explicat anècdotes i exemples divertits que ajudaven a aclarir els continguts
No ha sabut implicar als nens en continuar la feina Ha implicat als nens i nenes en continuar la feina Els nens i nenes han sortir convençuts de fer les activitats proposades Els nens i nenes han sortit engrescats en fer les activitats proposades
TREBALL EN EQUIP
No ha participat en el treball comú i en la seva part ha fet el mínim possible. S'ha dedicat a la seva part, però no ha aportat gaire a la tasca comuna. Fa propostes pel treball en grup, però en la feina individual que cadascu s'espavili Ha aportat idees i ha animat i ajudat als companys i companyes amb menys idees o recursos
No li interessa el treball, ni el seu ni el del grup Fa la teva part individual però no té gaire en compte el conjunt del treball Col·labora amb els companys i facilita el treball conjunt Es preocupes per buscar una bona coordinació global de tot el treball
Sovint no respecta els terminis i fa endarrerir el treball de tot el grup Respecta el calendari però presenta les feines inacabades o incorrectes i els altres membres del grup les han de revisar Respecta el calendari pactat Ha planificat el seu temps i els de tot el grup per tenir les tasques acabades en el temps previst
No s'ha preocupat gaire de la qualitat del teu treball Fa el que suggereix l'activitat al peu de la lletra, però no busca res més Aprofundeix molt en el seu treball i en els recursos emprats, però li costa compartir-ho Comparteix els recursos que va descobrint amb la resta del grup i aprofita els suggeriments dels altres
 OBJECTIU

 No us heu fet entendre ni heu interessat

 Us han entès, però no els ha interessat gaire

 Us heu explicat bé i els nens i nenes s'han interessat

 La majoria han sortir contents, amb ganes de saber més de l'escriptora i de fer l'activitat que els heu demanat

VALORACIÓ GLOBAL
MALAMENT
MOLT BÉ
EXCEL·LENT

    
                    Portada