GUIA DIDĄCTICA

 

OBJECTIUS:

 • Introduir-se en la figura i l'obra de Mercè Rodoreda, aprofitant el moment en què els mitjans de comunicació i les institucions en parlaran molt, amb motiu del centenari del seu naixement.
 • Formar-se una idea aproximada de la situació històrica de l'època, dels fets de la Guerra Civil i de la vida quotidiana fa un segle.
 • Exercitar diferents tipus de lectura: com a plaer, per buscar una dada concreta, per buscar informació general, per aprendre a fer alguna cosa... amb un objectiu real i en funció d'un projecte.
 • Aprofundir i precisar la cerca d'informació a Internet amb uns objectius concrets en funció d'un projecte.
 • Practicar i millorar les competències bàsiques TIC.
 • Millorar les habilitats d'expressió oral davant d'un grup.
 • Practicar la planificació d'una tasca i la presa de decisions en grup.

 

CONEIXEMENTS PREVIS:

 • Parteixo de que al centre hi ha una certa cultura de participació dels alumnes en quan a proposar, organitzar i col·laborar en tasques generals del centre i també d'interelació entre diferents classes i nivells.
 • Es presuposa que l'alumnat a qui va dirigida aquesta webquest té un domini bàsic a nivell d'usuari iniciat de navegació per Windows, d'un processador de textes, d'un editor gràfic i de navegació per Internet.

 

NIVELL:

 • Cicle Superior de Primària.
 • 1r. cicle d'ESO.
 • Adaptant les activitats es pot aplicar a nivells superiors.

TEMPORITZACIÓ:

 • Aproximadament de mes a mes i mig, depenent de les sessions que s'hi dediquin.

ÀREES IMPLICADES:

 • Llengua catalana i plàstica bàsicament. A Secundària i a Primària en el cas de professors diferents crec que, com a mínim, s'haurien d'implicar aquests dos professors. També el tutor/a si no coincideix. I si es munta com una Setmana Cultural de tot el centre seria convenient coordinar les actuacions amb la Comissió responsable de l'activitat.

ORGANITZACIÓ:

 • Aquesta webquest està plantejada perquè entre tot l'alumnat d'una classe es puguin repartir els quatre papers i organitzar, per tant, les quatre activitats. Però es poden fer múltiples adaptacions: una activitat per classe i inclús per cicle i repartir-ho entre tot el centre, fer grups internivells etc...
 • És força fàcil fer variacions en funció del nivell i tipus d'alumnat. La xerrada per pares es podria fer per alumnes d'altres classes, per exemple. O l'activitat per alumnes més petits podria ser una lectura dramatitzada o una petita obra de teatre u ombres xineses. El que considero molt important és que no es perdi la funcionalitat del projecte.
 • Aproximadament un 60% de treball s'hauria de fer a classe i el 40% restant en horari no lectiu.
 • Donades les edats a qui va dirigida, cal un seguiment i tutorització del professorat implicat, tot i que, com que un dels principals objectius és que els alumnes aprenguin a planificar la feina, a organitzar-se i a prendre decisions de manera autònoma, aniria bé que es deixés un cert marge de maniobra. He anat introduint activitats de control per a què el professorat pugui intervenir en moments clau i encarrilar el treball si cal.
 • El maquinari necessari és el que tenim disponible a la majoria de centres: una  aula amb ordinadors per cada dos alumnes, amb el programari bàsic i accés a Internet, escàner, canó de vídeo, i un parell de càmeres de fotografiar.

AVALUACIÓ:

 • Cada grup avaluarà conjuntament a cada membre a partir de la rúbrica d'avaluació.
 • El professorat implicat també avaluarà conjuntament el treball escrit i el resultat final de cada alumne/a.


 

Us agrairé molt que em feu arribar qualsevol tipus de suggeriment o comentari   lbartron@xtec.cat

        
                    Portada