Títol Nivell Temātica Ārees relacionades
Canvis d'estat
Primària
5è de cicle superior
ciències naturals
matemàtiques, llengua

Responsables

Centre

Professorat de 5è i practicants
Col·legi Santa Maria de Blanes
Descripció

Es tracta d'un programa basat en la investigació i l'experiència personal.

Treballant individualment i en grups reduïts, els i les alumnes construeixen les bases per comprendre els factors que intervenen en els canvis d'estat de la matèria, mitjançant l'observació d'aquests canvis físics en l'aigua.

En primer lloc fan un llistat dels estats de la matèria i una taula amb exemples.

Després observen el gel i els factors que influeixen en la seva fusió.

Més endavant estudien l'evaporació, la condensació i la solidificació tot analitzant com es comporta l'aigua en el transcurs d'aquests processos.

Aquest mòdul finalitza construint un terrari, és a dir, una simulació en miniatura dels nostre món, i dedueixen que alguns canvis d'estat de l'aigua intervenen en un procés essencial per a la vida a la Terra.
2002-2003