CONSULTA ATRI per constatar si tens el perfil reconegut

Apartat:

- Expedient i formació
– Expedient
- Consulta de dades
– Altres dades del meu expedient

i a l’última pantalla apareix Consulta d’atributs per a llocs específics.