SERVEI COMUNITARI- Pàgina de la xtec

Documents: document marc, documents de suports, models i convenis

Preguntes més freqüents:  aspectes de funcionament i/o normatius o legals que poden sorgir en el desenvolupament dels projectes de servei comunitari

Formació:  presentació de les diferents sessions de formació realitzades

Models transferibles: exemples d'accions, amb activitats didàctiques i recursos, que es poden dur a terme amb l'alumnat abans, durant i desprès de la realització del servei, en el marc d'un projecte de Servei Comunitari.

Avaluació

Projectes de diferents territoris

Ajuts 15-16

Enllaços

 

 

APRENENTATGE-SERVEI - pàgina de la xtec

Com fer ApS en els centres educatius?

Avaluació dels aprenentatges en els projectes ApS

Rúbrica per a l'autoavaluació i la millora dels projectes ApS

Acollir projectes ApS en entitats socials

Com presentar un projecte ApS