CRP Vallès Occidental V - Cerdanyola
MATERIALS SECUNDÀRIA
CIÈNCIES NATURALS    

Kit de "plantes a l'aula" (plantes ràpides)


Banc de llum + 4 suports metàl·lics

És un kit amb material necessari per estudiar el cicle vital del creixement d'una planta la Brassica campestris. Tenim un dossier explicant detalladament l'experiència.
Estructura de fusta amb 4 fluorescents de 15 W amb 4 potes metàl·liques extensibles.
Kit d'estudi de falles i deformacions Hi ha un guió de les observacions que hom pot fer amb la "màquina de deformacions". Cal proporcionar-se els materials que representaran els sediments.
Col·lecció de diapositives . L'ultraestructura cel·lular (50)
. Histologia i organografia vegetal (80)

. Histologia i organografia animal (74)

. Una alternativa a l'ús del microscopi petrogràfic en l'anàlisi de roques magmàtiques (20)
Estació meteorològica Conté un anemòmetre, baròmetre, higròmetre, psicròmetre i termòmetre de màxima i mínima. També hi ha un poster plastificat de núvols
Làmines de Shinobu Ishihara Col.lecció de làmines per identificar el daltonisme
Equips disecció 5 capses amb: 10 agulles de cap; mànec de bisturí; pinces; tisores; punxons agulla; punxó llança; safates amb escuma per posar la disecció
Columna Flexible
 • Muntatge totalment flexible per a demostracions explícites
 • placa occipital
 • hèrnia discal entre la tercera i quarta vèrtebra lumbar
 • sortida de les arrels nervioses
 • artèries vertebrals

 

 

MATERIALS SECUNDÀRIA
FÍSICA I QUÍMICA  

Tub de Kundt + vareta per col·locar la pols del suro dins del tub.

Amplificador tub de Kundt. Generador de funcions + endoll

Molt fràgil, s'ha d'anar en compte en traslladar-lo. Aquest material està dissenyat per l'estudi d'ones sonores. Hi ha fulls explicatius
Làser (caixonet negre) Hi ha un recull d'experiències
Equip de pHmetria Va amb un maletí que conté solució de AgCI per reomplir l'elèctrode i tampons per calibrar el pHmetre. Instruccions d'ús.
Equip de conductimetria Va amb un maletí que conté dues ampolles de diferent concentració salina per calibrar el conductímetre
Multímetres digitals Multímetre "Promax", manual d'utilització joc de puntes de mesura, fusible de recanvi i garantia. Funcionen amb pila de 9 volts.
Equip d'espectroscòpia + raigs catòdics

Consta d'un tub de raigs catòdics, un tub amb creu de Malta, un tub amb molinet i tres tubs de descàrrega amb Ne, Hg i He respectivament. També conté 4 tubs per observar

Font d'alta tensió

Projecte APQUA

 • SP- Safates APQUA
 • EDIS 82. Propietats d'àcid i bases
 • 10-12 Els productes químics. La salut, el medi i jo (part A, B i actualització)
 • TL-1 Toxicologia: determinació de valors llindar
 • FV-1 Contaminació de l'aigua subterrània de Vallfrondosa
 • TW-1 Tractament de residus especials (A i B)
 • WH-1 La gestió dels residus
 • PL-2 Els plàstics en la nostra societat
ALTRES  
Model respiració (pulmons) 25 Miralls flexibles òptica (plans, concaus, convexos)
Balança electrònica precisió Calorímetre
Equips destilació vidre Kit per fer el buit
Buretes Inflador pilotes
Kit per classificar claus i cargols Llanternes (17); llanterna fluorescent (1)
Termòmetres digitals Fonts d'alimentació
Ulleres protectores soldar Kit Piles Daniels
Font d'alta tensió Entalpies
Agitador magnètic Planisferi celest
Kit peces ADN genètica Kit estudi densitat
Kit màquina fumar Xeringues
Bunsens i trompes Peixeres
Medidor digital camp electromagnètic Maqueta potabilitzadora d'aigua
Binocles Brúixoles
 
CRP del Vallès Occidental V - Cerdanyola
Curs 2005-2006