Odissea (Moodle) espai de formació del CRP Cerdanyola

Pots accedir a qualsevol d'aquests espais de formació
INICIANT SESSIÓ COM A VISITANT

Grups de Treball
     
Grup de Treball d'Anglès    
Grup de Treball d'Educació Física    
Seminaris
     
Coordinació referents TAC 2015-16    
De parlar a escriure!: Seminari d'Educació Especial 2015-16    
Metodologia i didàctica en anglès per a professorat d'àrees no lingüístiques 2015-16    
Coordinacions      
Coordinació 0-6    
 
Anteriors
   
Seminari TAC    
Seminari de dinamització per a mestres d'Educació Especial    
Seminari de coordinació de música de secundària    
Millorem la intervenció a les aules des dels coordinadors/es de cicles    
Què hauria d'aprendre l'alumnat entre 10 i 13 anys sobre parlar, escriure i llegir. Curs 2012-2013  
Millora de les competències lingüístiques de l'alumnat en el pas de primària a secundària. La comprensió i l'expressió escrita. Curs: 2011-2012    
Del llegir a l'escriure en el pas de primària a secundària. Curs 2010-2011