Aquesta escultura fou inaugurada l'any 1987 al barri de Sant Cosme i es relaciona amb el projecte urbanístic de la segona fase de remodelació del barri (1986). "Ressorgiment", feta amb pedra Portland, és una al·legoria de la renaixença del barri de Sant Cosme. Fruit de la lluita dels veïns i els poders públics, s'aconseguí l'enderrocament dels habitatges antics -construïts d'ínfima qualitat els anys 60 per la dictadura- i la seva substitució per uns de nous, un procés que actualment està finalitzant.. Després d'assistir a Madrid l'any 1980 a una exposició antològica d'Henry Moore, Rosa Serra adoptà certa influència de l'escultura de l'anglès, sobretot en l'aprofitament dels espais buits, i els donà tanta importància com a la massa. "Ressorgiment" és un exemple de la representació al·legòrica de figures humanes amb rotunditat de volums, que contrasta amb la lleugeresa de les corbes. La no definició de les extremitats i els caps ha estat també una constant en l'obra de l'artista.
2. Rosa Serra.
Ressorgiment (1987)
Pedra de Portland
(pedra artificial)
168 x 265 x 133 cms.
Plaça d'Antonio Martín Sánchez
FAM. 134