Nom en català: Àguila pescadora

pandion.jpg (40758 bytes)

Nom en castellà: Águila pescadora
Nom en anglès: Osprey
Nom científic: Pandion haliaetus
Descripció: 51-58 cm. Migrant escàs a la primavera i més freqüent a la tardor. Hivernant excepcional. El pas primaveral té lloc des de la segona desena de març fins la segona desena de maig. El pas de tardor es produeix des de primers de setembre fins a finals d'octubre. Damunt és de color fosc i dessota de color blanc amb una franja fosca al pit. El cap és de color blanc. Fa el picat per pescar, submergint els peus dins l'aigua.
Localització: Platja
FAUNA HABITATS