Nom en català: Ànec coll-verd

anaspla.jpg (9545 bytes)

Nom en castellà: Ánade real
Nom en anglès: Mallard
Nom científic: Anas platyrhichos
Descripció: 58 cm. Sedentari comú. Es pot trobar a qualsevol indret però sobre tot als estanys més importants.
El mascle té un plomatge verd al cap, el pit marró i una franja blava a cadascuna de les ales. La femella és molt discreta, tot el seu cos és de color marró clar i llistat.
Nia sota la brossa prop de l’aigua.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS