Nom en català: Ànec xiulador

anaspene.jpg (17738 bytes)

Nom en castellà: Ánade silbón
Nom en anglès: Wingeon
Nom científic: Anas penelope
Descripció: 46 cm. El mascle té el cap castany amb el front i el capell groc, el cos gris i el pit rosat. Quan vola es veuen unes àrees blanques cap al davant de les ales, el ventre blanc i el cul negre.
La famella es distingeix de la del Coll-verd per la mida més petita.
Menja en bancs de fang; pastura al voltant de les basses.
Hivernant comú i migrant freqüent. Els primers migrants arriben a finals d’agost. El gros dels hivernants es troba cap a finals de desembre. Els últims marxen cap al nord els primers dies d’abril.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS