Nom en català: Anguila

anguill1.jpg (3966 bytes)

Nom en castellà: Anguila
Nom en anglès: Slipway
Nom científic: Anguilla anduilla
Descripció: Pot fer fins 1 m de llargària. Les famelles són més grosses que no els mascles. Viuen la major part de la seva vida en aigües dolces. Quan tenen 12 o 13 anys experimenten una metamorfosi; se’ls engrandeixen els ulls, que es tornen d’un color negre platejat. En aquesta fase ja estan a la vora de la maduresa sexual i davallen cap al mar. Recorren enormes distàncies fins situar-se a la fosa de les illes Bermudes, on ponen els ous i moren. Dels ous neixen unes larves que són arrossegades pel corrent del Golf fins a les costes europees. En aquest moment experimenten una profunda transformació: el cos esdevé cilíndric i apareix l’aleta dorsal. Remunten els rius en grans bancs.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS