Nom en català: Cadernera

cader1.jpg (13845 bytes)

Nom en castellà: Jilguero
Nom en anglès: Goldfinch
Nom científic: Carduelis carduelis
Descripció: 12 cm. Ales ben marcades de color groc i negre, cua blanca i negra; cara escarlata, cap blanc i negre. A la tardor busquen llavors de cards pels erms i les vores de la carretera.
És sedentari i nidificant i migrant freqüent. A l’hivern, de novembre a març, és molt més comú
Localització: Pineda i conreus
FAUNA HABITATS