Nom en català: Escarabat rinoceronte

oryctes.jpg (13398 bytes)

Nom en castellà: Escarabajo rinoceronte
Nom en anglès: Oryctes nasicornis
Nom científic: Beetle
Descripció: Procedeix de l'Europa del Sud i va arribar a la Central en l'escorça del roure donat que les larves necessitaven escalfor. Degut a la utilització de productes químics en les adoberies, la població d'aquesta espècie ha disminuit. Volen en els mesos de juny i juliol. Les famelles porten una banya més gran que la dels mascles sobre el cap.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS