Nom en català: Estornell

estornel.jpg (26589 bytes)

Nom en castellà: Estornino Pinto
Nom en anglès: Starling
Nom científic: Sturnus vulgaris
Descripció: Au ommívora. Fa el niu normalment dintre de forats d'arbres o edificis i només es fica dintre de grans nuclis urbans quan s'aplega a dormir i llavors ho fa en enormes estols sobretot a partir del mes de juny, quan els polls han sortit del niu.Difereix d'altres ocells de color marró gris per la seva manera de caminar erecta i com d'ànec. Migrador al N. i NE. d'Europa, des d'on arriben en gran nombre per hivernar als països mediterranis a l'octubre- abril.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS