Nom en català: Garsa

garsa.jpg (67406 bytes)

Nom en castellà: Urraca
Nom en anglès: Black-billed Magpie
Nom científic: Pica pica
Descripció: Aquesta espècie pertany a la família dels còrvids i malgrat que és molt abundant a gran part de Catalunya, al nostre terme municipal només ho és a les pinedes perquè és un au que viu preferentment en zones on hi ha camps de conreu intercalats amb bosquetons, bardisses i matolls.És omnívor. Molt vistós, el plomatge és blanc i negre amb irisacions. Tenen una llarga cua.A la primavera/estiu van en parelles, en canvi a la tardor/hivern s'apleguen en estols més grans.
Localització: Pineda
FAUNA HABITATS