Nom en català: LLangardaix comú

llangard.jpg (23163 bytes)

Nom en castellà: Lagarto
Nom en anglès: Lizard
Nom científic: Lacerta lepida
Descripció: És un rèptil que viu, principalment, als erms del Delta, però que, pot trobar-se en les pinedes. Té un gran tamany ( uns 60 cm de llargada) i unes taques blaves als costats del cos. La coloració és verda i, generalment , està coberta per un puntejat negre tot formant espectaculars dibuixos. Els mascles tenen el cap més ample i massís que les femelles i els joves són de color verd.mat, amb unes taques blanques molt sovint vorejades de negre.S'alimenta preferentment d'insectes per bé que també menja fruita, mol.luscs i petits vertebrats
Localització: Pineda
FAUNA HABITATS