Nom en català: LLíssera

llisera.jpg (7561 bytes)

Nom en castellà: Mujol
Nom en anglès: Mullet
Nom científic: Mugil cephalus
Descripció: Viu en aigües dolces o salabroses de poca fondària i amb abundant matèria orgànica, però necessita anar al mar per reproduir-se.
Té el cos cobert de grans escates. Té dues aletes ventrals i dues dorsals
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS