Nom en català: LLobarro

llobarro.jpg (11602 bytes)

Nom en castellà: Lubina
Nom en anglès: Sea bass
Nom científic: Dicentrarchus labrax
Descripció: És una espècie pròpia d’aigües salabroses i es reprodueix en el mar.
Menja invertebrats i petits peixos.
El seu cos és allargat i té dues aletes dorsals amb fortes espines. Viu en les zones pedregoses i sorrenques de les llacunes litorals.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS