Nom en català: Mallarenga carbonera

malcarbo.jpg (18563 bytes)

Nom en castellà: Carbonero común
Nom en anglès: Great Tit
Nom científic: Parus major
Descripció: És un gran ocell, dels més abundants i adaptables del bosc. Té el ventre groc amb una llista negra que el travessa, el cap blanc i negre i el dors fosc, cerca el menjar en les branques més gruixudes i fins i tot, de vegades baixa a terra, cosa que no fa cap de les altres espècies de la família que es troben a Catalunya.
Localització: Pineda
FAUNA HABITATS