Nom en català: Martinet blanc

martinet.jpg (14782 bytes)

Nom en castellà: Garceta común
Nom en anglès: Lesser egret
Nom científic: Egretta garzetta
Descripció: És un ocell de color blanc amb bec negre, llarg i gràcil, i potes negres i peus grocs que es tornen vermellosos a la primavera. A l'estiu els adults tenen un plomall molt llarg penjant.
Normalment se'l veu formant estols de fins a deu individus
Localització: Conreus, pineda i zones humides
FAUNA HABITATS