Nom en català: Martinet menut

marmenut.jpg (27892 bytes)

Nom en castellà: Avetorillo común
Nom en anglès: Bittern
Nom científic: Ixobrychus minutus
Descripció: És un ocell de costums crepusculars.Al vol, la seva silueta és molt més feixuga que la resta del seus parents. El mascle és negre verdós, famella marró fosc. El bec és groc.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS