Nom en català: Mascarell

mascrell.jpg (21858 bytes)

Nom en castellà: Alcatraz
Nom en anglès: White pelican
Nom científic: Sula bassana
Descripció: Es llança per pescar; la seva mida i l'alçada des d'on ho fa li permeten agafar els peixos a una fondària més ran que els altres ocells més petits.Se'l reconeix per ser més gran qu'un gavià, el seu plomatge blanc que contrasta amb el negre de lespuntes de les ales i el seu bec llarg i fort.
Localització: Platja
FAUNA HABITATS