Nom en català: Pardal comú

pardalf.jpg (5913 bytes)

Nom en castellà: Gorrión
Nom en anglès: Sparrow
Nom científic: Passer domesticus
Descripció: El mascle té gorja negra, coroneta gris plom i banda marró fetge que travessa la nuca des dels ulls. Femella de color d'ant gris indefinit.S'alimenta principalment de llavors i insectes. Nidifica en forats, construïnt destrament un niu gran, amb sostre i entrada lateral.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS