Nom en català: Petxina

Nom en castellà: Pechina
Nom en anglès: Scapoll
Nom científic: Chlamys vaira
Descripció: Molusc de 5 a 8 cm. Dues valves conveses, closca amb coloració groguenca, vermellosa o negra, amb plecs radials alternats amb solcs. Habita el fons de la sorra.
Localització: Platja
FAUNA HABITATS