Nom en català: Pit-roig

pitroig.jpg (12938 bytes)

Nom en castellà: Petirrojo
Nom en anglès: Robin
Nom científic: Erithacus rubecula
Descripció: 14 cm. Té el cos arrodonit amb el pit vermell i la resta del plomatge marró.
Hivernant comú, arriben al delta a mitjans d’octubre i es mantenen fins a finals de març.
Nia en forats o esquerdes de parets, arbres, heures, etc.
Localització: Pineda
FAUNA HABITATS