Nom en català: Reineta

reineta.jpg (13406 bytes)

Nom en castellà: Rubeta
Nom en anglès: King of frog
Nom científic: Hyla meridionalis
Descripció: Són petites i de pell llisa de color verd clar brillant. Se la pot trobar amb més facilitat que a la granota verda fora de l’aigua i és de costums nocturnes.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS