Nom en català: Rossinyol bord

rossinyl.jpg (21389 bytes)

Nom en castellà: Ruiseñor bastardo
Nom en anglès: Cetti'sWarbler
Nom científic: Cettia cetti
Descripció: Molt amagadís.Les parts superiors són marró vermellós fosc. Llista superciliar curta, parts inferiors blanc gris amb flancs llistats transversals. Cua ampla, marcadament arrodonida. Porta la cua sovintment aixecada.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS