Nom en català: Rossinyol rossiny.jpg (89670 bytes)
Nom en castellà: Ruiseñor
Nom en anglès: Nightingale
Nom científic: Luscinia megarhyncoL
Descripció: És molt abundant i es troba normalment als indrets ombrívols amb matolls molt densos. Té el plomatge marró amb la cua rogenca i és, doncs, un ocell molt poc vistós; és una mica més gran que un pardal però més petit que la merla. Només es troba entre nosaltres a la primavera/estiu ja que és un insectívor estricte.
Localització: Pineda
FAUNA HABITATS