Nom en català: Serp verda

serpverd.jpg (21902 bytes)

Nom en castellà: Serpiente verde
Nom en anglès: Montpellier snake
Nom científic: Malpolon monspessulanus
Descripció: Molt llarga i gruixuda. Ventre grogenc. Ulls molt grosso i de pupul.la rodona. Escama frontal molt estreta. Escames dorsal lloses en 17-19 fileres transverses. Diurna i molt agressiva a la captura.Molt termòfila. Hivernació larga.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS