Nom en català: Serp de vidre

serpvidr.jpg (9016 bytes)

Nom en castellà: Lución
Nom en anglès: Slow worm
Nom científic: Anguis fragilis
Descripció: Esvelt, fins a 50 cm de llarg. Cua molt llarga, sovint trencada per autotomia i no regenerada ( d'on li prove el nom), Conjunt d'escames molt llis i lluent; excavador. Crepuscular i nocturn. Ovovivípar, les cries neixen a l'agost.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS