Nom en català: Tallarol de casque

tallarolc.jpg (29470 bytes)

Nom en castellà: Curruca
Nom en anglès: Blackcap
Nom científic: Sylvia atricapilla
Descripció: Té el plomatge gris al dors i blanc al pit, el cap és negre en els mascles. Ës insectívor a l'estiu i frugívor a l'hivern. Se'l troba en indrets humits.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS