Nom en català: Trist

trist.jpg (11225 bytes)

Nom en castellà: Buitrón
Nom en anglès: Zitting Cisticola
Nom científic: Cisticola juncidis
Descripció: Es pot reconéixer el seu cant monòton que emet en vol ondulat.La part superior és marró amb llistes negres. No té cella marcada. La  part inferior és blanquinosa. Cua en paleta.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS