Què fem? + informació
 

En la presentació, el nois i les noies es donaran a conèixer i, en les etapes, faran diferents projectes amb una metodologia cooperativa.

A través de l'aula virtual, de manera col·laborativa, s’anirà omplint un auca a partir de les activitats dels diferents grups.

Per a l’edició d’aquest curs, l’alumnat haurà d’utilitzar, com a base d’una part de les activitats, els textos escrits i orals del llibre MOSAIC de l’Editorial Castellnou.

(M. Emilia Balagueró, Maria Barrachina, Mirella Fuentes, M. del Mar Gracia, Cristina Homs i Ederlinda Rubio, Mosaic, Editorial Castellnou, 2008)

  • Per participar-hi:

S’ha de formar un equip d'alumnes amb una professora o un professor responsable. S’hi pot inscriure més d’un grup per aula d’acollida.

La professora o el professor ha de fer la sol·licitud de participació, a través de l'aplicatiu d'inscripció, del dia 25 d'octubre fins al 14 de novembre.

En funció de les places disponibles, es faran les adjudicacions corresponents, que es podran consultar del 22 al 28 de novembre seguint els criteris de l'ordre d'inscripció i l'equilibri en la distribució territorial.

Un cop confirmada la inscripció el professorat ja podrà omplir el formulari amb les dades identificatives, nom del centre, nom de l'equip d'alumnes . . .

El 9 de desembre comencem el nostre viatge . . .

Objectius:

Els objectius de l’activitat són els següents:

Pel que fa a les competències lingüística i audiovisual i d’aprenentatge autònom:

Interpretar textos orals, escrits i audiovisuals de diferents tipologies de manera participativa

Produir textos orals, escrits i audiovisuals de tipologia diversa a partir de models

Aplicar estratègies de mediació entre diferents llengües com a estratègia per a la resolució d’activitats

Treballar continguts associats a la dimensió literària (anàlisi dels personatges, de l’espai, del temps…)

Treballar temes associats al contingut del text (mitjans de transport, geografia, coneixement de diverses cultures…)

Pel que fa a la participació a l'aula virtual:

Usar la llengua en entorns col·laboratius amb el registre adequat

Dialogar entre iguals mitjançant la xarxa i conèixer altres persones que estan vivint situacions personals i escolars similars

Intercanviar informacions i materials diversos (fotos, textos, presentacions digitals, enllaços a pàgines web interessants...)

Aprendre a fer cerques (guiades)

 

Etapes i activitats previstes:

Etapa 1: "Ens presentem" ( del 9 de desembre al 13 de gener)

· Entrada a l'entorn i presentació de cada equip. Ens presentem! En companya dels nois i noies, els equips mostren els seus components, la seva escola, el seu poble o el seu barri.

Etapa 2: "Jocs de taula" (text predictiu. Del 14 al 28 de gener)

· Interpretació de textos de diferents tipologies, audiovisuals i escrits

· Quadern virtual sobre les lectures proposades

· El nostre joc de l'oca

Etapa 3: "El món animal" (text expositiu. Del 29 de gener al 12 de febrer)

· Interpretació de textos comunicatius orals, escrits i audiovisuals

· Activitats interactives de comprensió sobre la lectura proposada, treball individual, posada en comú en petits grups, contrast de respostes, . . .

· Taller de construcció d'una base de dades d'animals

Etapa 4: "L'entrevista" (text conversacional. Del 12 al 25 de febrer)

· Interpretació de textos comunicatius orals, escrits i audiovisuals

· Activitats interactives de comprensió sobre la lectura proposada, treball individual, posada en comú en petits grups, contrast de respostes, . . .

. Activitats plurilingüesre

· Confecció d'entrevistes

Etapa 5: "Llegendes" (text narratiu. Del 26 de febrer a l'11 de març)

. Interpretació de textos comunicatius orals, escrits i audiovisuals

· Activitats interactives de comprensió sobre la lectura proposada, treball individual, posada en comú en petits grups, contrast de respostes, . . .

· Construim les nostres llegendes

 

Activitat de cloenda

Es procurarà realitzar una activitat de cloenda o trobada presencial entre tots els participants.

Certificats

Es lliurarà un certificat de formació de 15 hores per al professorat responsable del grup i un diploma per a l'aula d'acollida i els seus alumnes participants. El criteri per a la seva obtenció és la finalització del 80% de les activitats.

S’està gestionant la possibilitat de donar un certificat d’innovació educativa per el professorat que participa en aquesta activitat. Si és el cas, s’especificarà més endavant els requisits per obtenir-lo.

 
Juanjo Gómez, jgomez@xtec.cat. Autor i coordinador
Anna Piñero, Coordinació Àrea de Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement
Maria José Sànchez, Coordinació Àrea de Llengües i Entorn
     
 
Voltem pel món està sota Llicència Creative Commons