Experiència seleccionada en la modalitat de comunicació oral
 

Títol:

Projecte Òrbita
Centre:
Institut Mestres Busquets
Localitat:
Viladecans
   

Aquest Projecte neix de la necessitat compartida pels Instituts de Viladecans en el marc de la Xarxa de Transició Escola Treball en la que participen des de l'any 1996, d’aplicar estratègies d’atenció a la diversitat de l’alumnat, que permetin donar resposta a les seves necessitats educatives, tot assolint els objectius previstos de l’etapa a partir de metodologies específiques i una organització dels continguts, activitats pràctiques i, en el seu cas, matèries, d’una manera diferent a l’establerta amb caràcter general.

 
+ Informació
 
Resum de la comunicació
 
Presentació amb diapositives