El Pla dels Socs

La Zona de les Deveses de Salt, menystinguda i gairebé oblidada per la major part dels vilatans al llarg d'uns quants anys (dècada dels 70 i primers dels 80), a causa, entre d'altres, de la contaminació de les aigües del riu que feien impracticables el bany i l'aprofitament dels fruits de la pesca, i de la implantació massiva del vehicle utilitari com a mitjà de desplaçament familiar que encaminava en sentit contrari perquè feia més "pillo" anar cap a la costa.

És un espai natural de gran superfície majoritàriament poblat per plantacions d'arbres (hi dominen els pollancres i els plàtans) que s'estén tota vora del riu Ter, al seu pas pel municipi, i que exerceix com a veritable pulmó del poble.

 

El Pla dels Socs és un petit espai a l'interior de les Deveses, recuperat per a l'ús públic i com a zona d'esbarjo gràcies a la iniciativa d'una agrupació de gent del poble, els Amics de les Deveses, que va néixer amb el propòsit de revitalitzar aquesta zona.
El seu esforç i la col·laboració de l'ajuntament van fer possible la recuperació d'aquest indret, conegut amb el nom de Pla dels Socs, netejant-lo i dotant-lo amb la infraestructura bàsica necessària que convidés als vilatans a mirar el riu de cara i gaudir de nou d'aquest espai entranyable.

Entre les tasques realitzades cal ressenyar la construcció d'un pou, un molí de vent i una font per subministrar aigua i completar una xarxa de regadiu gota-gota per a la preservació dels arbres de la zona. S'hi han habilitat papereres, taules, itineraris de passeig i de BTT, s'hi pot practicar el piragüisme... En fi, un espai molt proper que no només ofereix moltíssimes possibilitats lúdiques i d'esbarjo sinó que resulta també d'evident interès des del punt de vista pedagògic per les possibilitats de treball i estudi de camp que proporciona al voltant del riu i el seu hàbitat.

 

Centre de Recursos Pedagògics del Gironès
Gener de 2003