Sis follets de FolletilÀndia
CEIP la Farga
   
Tots els cicles (Educació Infantil i Primària)
Primer trimestre. Set setmanes. Una sessió setmanal de Biblioteca i alguna esporàdica de Plàstica.
 
  1- Identificar el món real (arbres) i l’ imaginari (Folletilàndia i els 6 follets).
2- Distingir 6 personatges: Desmaius, Xipressus, Alzinenca, Platanicus, Morera i Llimoner.
3- Interpretar la descripció del personatges.
4- Definir els trets característics que fan possible definir personatges.
5- Confeccionar una descripció.
6- Respectar els hàbits (torn de paraula, silenci quan un parla...) que fan possible el treball oral en grup.
7- Passar-ho bé a l’hora d’expressar allò que es vol dir.
 
 

Abans d’iniciar la primera sessió de l’activitat, els alumnes de tercer havien construït un país imaginari (van pintar un cel i un terra en 5 metres de paper d’embalar ).
A la primera sessió el mestre els ensenya un dibuix en blanc i negre escanejats sense color de tamany DIN A3. Els nens anaven definint qui era el personatge en un diàleg col·lectiu.
Un cop s’ha acabat el torn de paraules i les anotacions, se’ls convida a visitar Folletilàndia. Sortim i anem davant de la creació plàstica que els alumnes de tercer havien fet. Folletilàndia.
A la propera sessió se’ls presenten els personatges que ells mateixos han definit, batejats i escanejats en color:
Cada mestre té una fitxa on en la primera part hi consta la definició (feta pels alumnes) del personatge i a la segona unes possibles preguntes referents al contingut. Descripció i comentari que cadascú en farà l’ús que cregui més convenient per a cada nivell.
S’acaba la sessió convidant als nens a fer hipòtesis de qui deu ser el pròxim personatge, se’ls ensenya el nou dibuix en blanc i negre.
Aquest procés s’ha anat seguint de manera molt precisa durant les set últimes setmanes del trimestre.
Paral·lelament al treball en les diferents sessions de Biblioteca, a l’àrea de Plàstica s’anava seguint el procés amb una temporalitat també exacta. Ells (alumnes des de Primer a Sisè), anàvem construint un país imaginari (Folletilàndia) i els diferents personatges descrits pels nens (Desmaius, Xipressus, Alzinenca, Platanicus, Morera i Llimoner), a tamany real i amb el seu arbre corresponent . Follets a Folletilàndia.

 
  Els personatges originals amb paper cartró.
Fotocòpies en color de mida DIN A3 i també DIN A4.
Els personatges escanejats en blanc i negre i també en color.
Pintures aquarel·les.
Paper d’embalar.
Vídeoprojector.
Retoladors permanents.
Papers de colors de mida DIN A 3 i també DIN A 4.
Pintures de dit.
Fulles de desmai, xiprer, alzina, plàtan, morera i llimoner
 
  El treball es fa en grups reduïts d’un màxim de 16 alumnes. Aquesta activitat ha durat les 7 últimes setmanes del primer trimestre i s’ha realitzat en una sessió de Biblioteca setmanal i en algunes de plàstica esporàdiques. S’ha treballat des de P3 fins a sisè.
 
  Porta enrenou i sovint incertesa perquè l’activitat depèn de molta gent, però per aquesta mateixa raó fa que sigui una activitat de molts, que se’n parli i que cada vegada siguem més.
Per tot plegat, acaba convertint-se en una activitat de tota l’escola que genera que els alumnes no només rebin la informació a través de molts llenguatges sino també a través de moltes maneres de dir i fer.
Aquest “final en negreta” ens fa pensar que val la pena continuar.
     

  del Gironès