Un cop d'ull

UN COP D'ULL. Curiositats de diferents indrets del riu: ponts, barques i pantans.

LES BARQUES DEL RIU. Imatges de les barques que temps enrera travessaven de riba a riba.

 

Fes Clic!

FES CLIC! Paquet d'activitats CLIC pel coneixement de diversos aspectes del riu Ter.

Sortides al riu

SORTIDES AL RIU. Propostes d'activitats realitzades per centres en  sortides al riu.

   

El nostre riu en imatges i paraules

EL NOSTRE RIU EN IMATGES I PARAULES. Galeria de poemes basats en imatges del riu.

Les imatges impossibles del Ter

LES IMATGES IMPOSSIBLES DEL TER. Galeria de poemes basats en imatges retocades del riu.