En aquest apartat trobaràs breus enregistraments en vídeo relacionats amb l'apartat «He anat al riu i he vist...»
 
Si ens vols fer arribar un vídeo caldrà que consultis primer les normes d'estil perquè el puguem publicar.