El teatre com a projecte interdisciplinar . Escola L'Aulet (Celrà)
     
 

Al nostre centre fem l'activitat de teatre des de fa més de 30 anys. Malgrat el pas del temps, el canvi de les diferents lleis, la modificació d'objectius... és una tasca molt actual, participativa i cooperativa. Està relacionada amb  les competències bàsiques i es treballen totes les àrees curriculars. També fa de connexió amb les famílies i fomenta el treball en equip i la cohesió del grup classe. És una tasca molt satisfactòria i motivadora que requereix la implicació de tots els membres del claustre.

 

   
Presentació de l'experiència

Visitem escoles, curs 2012-2013