QUÈ ÉS EL PROJECTE "PONT BIBLIO-ESCOLA" 
Es un projecte de col·laboració endegat entre professorat del grup de treball del Pla de formació de zona (PFZ de Gràcia) i responsables de les biblioteques públiques de Gràcia ("Vila de Gràcia" i "Jaume Fuster")
QUÈ PRETÉN? 
El projecte està relacionat amb la cerca, ús i tractament d'informació, element clau per el coneixement rigorós i científic de la realitat. Entenent que la biblioteca és recurs educatiu i recurs informatiu i, dins el marc de l’alfabetització informacional, els objectius del projecte són:
 • - Donar a conèixer a l’alumnat participant les diferents fonts d’informació i formar-lo per ser autònoms amb la cerca, ús i tractament de la informació.
 • - Donar elements de formació al professorat responsable de la biblioteca i al professorat responsable de les àrees curriculars en estratègies de cerca d’informació.
 • - Promoure el coneixement i la col·laboració entre professorat i bibliotecaris en la línia de l'assessorament mutu. 
QUÈ TREBALLEM?
 • Les accions realitzades amb alumnat han estat les següents:
 • Identificació de la necessitat d'informació (treball a l'aula)
 • Identificació de les fonts d'informació (a l'aula, a la biblioteca escolar i biblioteca pública)
 • Localització i recuperació de la informació (treball a la biblioteca pública)
 • Selecció i valoració (treball a la biblioteca pública, a l'aula i a la biblioteca escolar)
 • Tractament i elaboració de la informació (treball a l'aula) 
 • Síntesi. Comunicació del coneixement (treball a l'aula) 
 • Valoració. (treball a l'aula)
COM S'ORGANITZA?
Es diferencien dues zones de manera que cada centre treballa amb la biblioteca més propera. 
El professorat escull les temàtiques de recerca i en una visita prèvia ho explica als bibliotecaris i bibliotecàries perquè es puguin preparar la sessió amb alumnat, projectant-se com a docents especialitzats en la gestió de la informació. 
Es realitzen enquestes i visites dels responsables de les biblioteques públiques a les biblioteques escolars per a conèixer directament la seva realitat. 
Els alumnes de cicle superior realitzen una sessió de treball de cerca, selecció i ús de la informació a la biblioteca pública.
Periòdicament es fan sessions de treball en el marc del CRP de Gràcia i conjuntament amb les biblioteques públiques per establir la dinàmica de treballa i valorar les accions fetes.
CENTRES DE REFERÈNCIA
 • SE-CRP de Gràcia. Carrer Mare de Déu de la Salut, 87 (Telf 93-5545324 )

 • Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps nº 20 (93-3684564)

 • Biblioteca Vila de Gràcia. Carrer Torrent de l'Olla nº 104 (93-2847790)

vegeu el PPT de l'expèriència del curs 06/07   presentació flash