CRP Horta - Guinardó 2018-19

07001
AULA D'ESCACS

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària.

MODALITAT:
Promoció esportiva.

OBJECTIUS:
Fomentar la pràctica dels escacs com instrument lúdic d'esbarjo i com

a mitjà de coneixement d'un mateix i de relació amb els altres, i donar

eines al professorat per a l'aprofitament i continuïtat de l'activitat.

DESCRIPCIÓ:
L'escola ha d'escollir 2 grups, com a màxim, de l'etapa de primària.

Iniciciació als escacs a l'escola. Amb el professorat: 2 sessions de 2

hores al CRP (a determinar). Places limitades, en cas de què es

sobrepassi el nombre, el dia de reunió s'adjudicarà per sorteig. El preu

és d' 1,50 € per alumne/a.

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Participació en una activitat programada (esport).

MATERIALS:
------

CALENDARI:
Reunió de presentació de l'activitat: dimecres 24 d'octubre de 2018

a les 17.30h. Al SE.

L'activitat es realitza durant el 2n trimestre en horari escolar

DURADA:
Sessions a l'escola 8h. Sessions amb el professorat 4h

LLOC ON ES FA:
Als centres educatius.

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó del 12 fins el 26 de setembre de 2018

HO ORGANITZA:
SE Horta-Guinardó. Districte d' Horta-Guinardó (Serveis Personals).

COL·LABORA:
Peona i Peó C.E.

OBSERVACIONS: