CRP Horta - Guinardó 2017-18

07002
EP! BELLUGA'T

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària (1r i 2n cicle).

MODALITAT:
Grup de treball.

OBJECTIUS:
Fomentar la pràctica motriu i l'activitat esportiva. Intercanviar

experiències entre el professorat d'educació física, elaborar i donar a

conèixer nous recursos i activitats. Fer una trobada lúdica entre

l'alumnat dels centres participants.

DESCRIPCIÓ:
Jornades de formació i preparació d'activitats motrius i d'iniciació

esportiva per a l'alumnat dels centres participants. Accions col·lectives

amb l'alumnat d'educació primària.

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Trobada entre centres educatius per dur a terme una acció comuna

treballada prèviament al centre.

CALENDARI:
Reunió de presentació de l'activitat:

25 d'octubre de 2017 a les 17:30h.

Cicle Mitjà: Polisportiu Vall d'Hebron) a concretar i . Cinicial (Platja):

juny de 2018.

HORARI:
Jornades de 9 a 12.30 h

DURADA:
2,30 hores.

LLOC ON ES FA:
Activitat CM: Poliesportiu Vall d'Hebron (a concretar). Activitat CI: Cicle

Platja de la Marbella (juny 2018)

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó fins el 26 de setembre de 2017

HO ORGANITZA:
SE Horta-Guinardó. Districte d' Horta-Guinardó (Serveis Personals).

OBSERVACIONS:
Imprescindible assistir a la reunió presentació de l'activitat el 25

d'octubre a les 17.30 hores al CRP