CRP Horta - Guinardó 2018-19

07002
EP! BELLUGA'T

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària (1r i 2n cicle).

MODALITAT:
Grup de treball.

OBJECTIUS:
Fomentar la pràctica motriu i l'activitat esportiva. Intercanviar

experiències entre el professorat d'educació física, elaborar i donar a

conèixer nous recursos i activitats. Fer una trobada lúdica entre

l'alumnat dels centres participants.

DESCRIPCIÓ:
Jornades de formació i preparació d'activitats motrius i d'iniciació

esportiva per a l'alumnat dels centres participants. Accions col·lectives

amb l'alumnat d'educació primària.

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Trobada entre centres educatius per dur a terme una acció comuna

treballada prèviament al centre.

MATERIALS:
Es lliura material.

CALENDARI:
Reunió de presentació de l'activitat:

24 d'octubre de 2018 a les 17:30h.

Cicle Mitjà: (Polisportiu Vall d'Hebron) a concretar i Cicle Inicial

(Platja): juny de 2019.

HORARI:
Jornades de 9 a 12.30 h

DURADA:
2,30 hores.

LLOC ON ES FA:
Activitat CM: Poliesportiu Vall d'Hebron (a concretar). Activitat CI: Cicle

Platja de la Marbella (juny 2019)

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó del 12 fins el 26 de setembre de 2018

HO ORGANITZA:
SE Horta-Guinardó. Districte d' Horta-Guinardó (Serveis Personals).

OBSERVACIONS:
Imprescindible assistir a la reunió presentació de l'activitat al CRP