CRP Horta - Guinardó 2018-19

07005
ESPORT ESCOLAR: CICLISME

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària.

MODALITAT:
Promoció esportiva.

OBJECTIUS:
Ensenyar l'alumnat a anar en bicicleta, impulsar la pràctica del

ciclisme en edat escolar,

potenciar la formació corporal de l'individu i desenvolupar al màxim les

seves possibilitats motores i qualitats físiques, treballar les habilitats

específiques d'aquest esport, treballar les relacions i els valors socials

implícits en la pràctica esportiva.

DESCRIPCIÓ:
Es pot inscriure un nivell per escola. El professorat haurà de fer dos

grups: un amb els o les que saben anar amb bicicleta i l'altre amb els

que no. Cal confirmar el nombre exacte d'alumnat 15 dies abans de

l'activitat, per ajustar el preu al nombre de bicicletes que es necessitin.

La federació posarà al servei de les escoles els tècnics i el material

necessari per al desenvolupament de les diferents activitats

programades. L'alumnat haurà de venir acompanyat del seu tutor/a. El

preu de l'activitat és de 3€. Places limitades, en cas de què es

sobrepassi el nombre, el dia de la reunió s'adjudicarà per sorteig.

A CÀRREC DE:
Federació Catalana de Ciclisme
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Activitats esportives.

MATERIALS:
------

CALENDARI:
Reunió de presentació de l'activitat: dimecres 24 d'octubre de 2018

a les 17.30 h. Al SE

HORARI:
10:00h - 12:00

DURADA:
Sessions de dues hores

LLOC ON ES FA:
Federació Catalana de Ciclisme

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó del 12 fins el 26 de setembre de 2018

HO ORGANITZA:
Federació Catalana de Ciclisme

OBSERVACIONS: