CRP HORTA-GUINARDÓ 2021-2022

07005
ESPORT ESCOLAR: CICLISME

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària.

MODALITAT:
Promoció esportiva.

OBJECTIUS:
Ensenyar l'alumnat a anar en bicicleta, impulsar la pràctica del ciclisme

en edat escolar,

potenciar la formació corporal de l'individu i desenvolupar al màxim les

seves possibilitats motores i qualitats físiques, treballar les habilitats

específiques d'aquest esport, treballar les relacions i els valors socials

implícits en la pràctica esportiva.

DESCRIPCIÓ:
Es pot inscriure un nivell per escola. El professorat haurà de fer dos

grups: un amb els o les que saben anar amb bicicleta i l'altre amb els que

no. Cal confirmar el nombre exacte d'alumnat 15 dies abans de l'activitat,

per ajustar el preu al nombre de bicicletes que es necessitin. La federació

posarà al servei de les escoles els tècnics i el material necessari per al

desenvolupament de les diferents activitats programades. L'alumnat

haurà de venir acompanyat del seu tutor/a. El preu de l'activitat és de 3€.

Places limitades, en cas de què es sobrepassi el nombre, el dia de la

reunió s'adjudicarà per sorteig.

A CÀRREC DE:
Federació Catalana de Ciclisme
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Activitats esportives.

MATERIALS:
------

CALENDARI:
A concretar amb els centres.

HORARI:
10:00h - 12:00

DURADA:
Sessions de dues hores

LLOC ON ES FA:
Federació Catalana de Ciclisme

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó

HO ORGANITZA:
Federació Catalana de Ciclisme

OBSERVACIONS: