CRP Horta - Guinardó 2018-19

07011
TROBADA DE VOLEIBOL INTERINSTITUTS (2n ESO)

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació secundària (1r cicle: 2n curs).

MODALITAT:
Promoció esportiva.

OBJECTIUS:
Potenciar i practicar el voleibol. Celebrar una jornada conjunta amb

l'alumnat per conèixer la pràctica esportiva en una competició

adaptada al seu nivell de pràctica. Fomentar la relació i el contacte

entre l'alumnat de diferents centres.

DESCRIPCIÓ:
Sessions de treball en el centre amb el seu professorat i trobada

esportiva dels instituts participants. Preu, 1.50€ per alumne/a.

A CÀRREC DE:
CRP Horta-Guinardó, Personal tècnic d'Esports del Districte,

Federació Catalana de Voleibol
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Trobada entre els instituts per dur a terme una acció comuna

treballada prèviament.

MATERIALS:
------

CALENDARI:
Reunió amb el professorat dimecres 24 d'octubre de 2018 a les

16h. Al SE

Jornada març-abril de 2019

HORARI:
Sessió amb el professorat de 16 a 17 h.

DURADA:

LLOC ON ES FA:
Polisportiu de la Vall d'Hebron.

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó de 12 fins el 26 de setembre de 2018

HO ORGANITZA:
SE Horta-Guinardó. Districte d' Horta-Guinardó (Serveis a les

OBSERVACIONS: