CRP Horta - Guinardó 2017-18

07014
XVI. QUÈ, CANTEM? (Coordinació ed. Musical)

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària (2n cicle: 1r curs).

MODALITAT:
Grup de treball.

OBJECTIUS:
Compartir i gaudir del treball que cada grup d'alumnat ha treballat a la

seva escola.

DESCRIPCIÓ:
Tres reunions preparatòries del professorat i concert a càrrec de

l'alumnat de les escoles participants.

A CÀRREC DE:
Coordinació Carles Marín
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Trobada entre centres educatius per dur a terme una acció comuna

treballada prèviament al centre.

CALENDARI:
Reunió professorat: 7 de novembre 2017 a les 17.30h al SE

HORARI:
9:30 a 12 h.

DURADA:
2 hores

LLOC ON ES FA:
A determinar

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó fins el 26 de setembre de 2017

HO ORGANITZA:
CRP Horta-Guinardó

OBSERVACIONS: