CRP Horta - Guinardó 2016-17

07014
XV. QUÈ, CANTEM? (Coordinació ed. Musical)

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària (2n cicle: 1r curs).

MODALITAT:
Grup de treball.

OBJECTIUS:
Compartir i gaudir del treball que cada grup d'alumnat ha treballat a la

seva escola.

DESCRIPCIÓ:
Tres reunions preparatòries del professorat i concert a càrrec de

l'alumnat de les escoles participants.

A CÀRREC DE:
Coordinació Carles Marín
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Trobada entre centres educatius per dur a terme una acció comuna

treballada prèviament al centre.

MATERIALS:
------

CALENDARI:
Reunió professorat: 18 d'octubre de 2016 a les 17.30h al SE

HORARI:
9:30 a 12 h.

DURADA:
2 hores

LLOC ON ES FA:
A determinar

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó fins el 30 de setembre de 2016

HO ORGANITZA:
CRP Horta-Guinardó

OBSERVACIONS: