CRP Horta - Guinardó 2018-19

07014
XVI. QUÈ, CANTEM? (Coordinació ed. Musical)

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària (2n cicle: 1r curs).

MODALITAT:
Grup de treball.

OBJECTIUS:
Treballar el cant coral amb el grup classe participant a l'activitat.

Campartir i gaudir del cant coral conjuntament amb tot l'alumnat

participant.

DESCRIPCIÓ:
Tres reunions preparatòries dins del Seminari de Coordinació de

mestres de Música i concert a càrrec de l'alumnat de les escoles

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Trobada entre centres educatius per dur a terme una cantata

treballada prèviament al centre.

CALENDARI:
Reunió professorat: 10 de Gener i 7 de Febrer en horari lectiu al

matí, i una tercera a determinar.

HORARI:
9:30 a 12 h.

DURADA:
2 hores

LLOC ON ES FA:
Escola de Música Can Fargas.

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó del 12 fins el 26 de setembre de 2018

HO ORGANITZA:
CRP Horta-Guinardó

OBSERVACIONS:
La participació no és excluient, malgrat no s'estigui inscrit al Seminari

de Música, sempre i quan es participi en les tres sessions